ZERO-ONE – Shinya Hashimoto vs Riki Choshu (2-29-2004) Japanese Pro Wrestling

スポンサードリンク

ZERO-ONE – Shinya Hashimoto vs Riki Choshu (2-29-2004) Japanese Pro Wrestling
2-29-2004 Main Event – Zero-1 (Shinya Hashimoto) vs World Japan (Riki Choshu) – Pro Wrestling ZERO-ONE Supershow

スポンサードリンク