King Of Colosseum 2: New Japan Pro Wrestling Show

スポンサードリンク

King Of Colosseum 2: New Japan Pro Wrestling Show
Like an old fashioned Super Card show, the crowd gets bored the longer the show is.

Katsushi Takemura, Hiroshi Nagao vs Hirooki Goto, Naofumi Yamamoto 00:00:11
Wataru Inoue, Ryusuke Taguchi vs Makai Club (Makai #2, Kantaro Hoshino) 00:15:10
Masayuki Naruse vs Black Tiger III 00:32:15
Yutaka Yoshie vs Blue Wolf 00:44:28
Shinya Makabe, Toru Yano vs Makai Club (Makai #1, Ryushi Yanagisawa) 00:54:56
AKIRA vs Masahito Kakihara 01:12:44
Tadao Yasuda vs Tatsutoshi Goto 01:23:49
Makai Club (Katsuyori Shibata, Mitsuya Nagai) vs El Samurai, Josh Barnett 01:35:57
Jado, Gedo vs Junior Stars (Minoru Tanaka, Koji Kanemoto) 01:49:33
Takashi Iizuka, Mike Barton vs Crazy Dogs (Hiro Saito, Michiyoshi Ohara) 02:05:24
Hiroshi Tanahashi vs. Jushin Liger 02:20:13
Shinsuke Nakamura vs. Kazunari Murakami 02:30:52
Osamu Nishimura vs Yuji Nagata 02:41:01
Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan vs Pirates Gundan (Scott Norton, Manabu Nakanishi) 02:54:26

スポンサードリンク